Beroepsonderwijs

Bijdragen aan optimale aansluiting tussen bedrijfsleven en onderwijs; dat is een rol die PBA Consultancy graag vervult. Waarbij we die aansluiting vanuit een onafhankelijke intermediairfunctie kunnen vormgegeven.

Doel is het nastreven van een ideaalsituatie, waarin onderwijs en bedrijfsleven elkaar stimuleren en inspireren. Een proces waarin goede onderlinge communicatie een nadrukkelijke plek inneemt en toebedeelt krijgt.

Arbeidsmarkt

In het bedrijfsleven kijkt PBA Consultancy naar de kansen van de ondernemer, waarbij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen een grote rol speelt. PBA Consultancy kijkt ook hoe bedrijven kansen in een vroeg stadium kunnen onderkennen en deze optimaal kunnen benutten.

Daarbij spelen veranderende marktfactoren een rol, zoals bijvoorbeeld samenwerken bij ketenontwikkeling. Want deze vorm van samenwerking biedt participanten de mogelijkheid om met elkaar bredere en grotere projecten te ontwikkelen. Elkaar bij de ontplooiing van het totaalconcept te ondersteunen, waardoor nieuwe marktkansen ontstaan.

PBA Consultancy faciliteert het project dan in de hoedanigheid van intermediair.

Dienstverlening

Wat doet PBA Consultancy voor u?

Voor het onderwijs ontwikkelen we de infrastructuur die het mogelijk maakt om de afstand met het bedrijfsleven te overbruggen. Niet alleen de fysieke maar ook de emotionele afstand. Door bedrijfsleven en onderwijs hun wederzijdse invalshoek, perspectief en doelstelling met elkaar te laten delen, wordt die onderlinge afstand verkleint. Het communicatieaspect dat hierin een belangrijke rol speelt, wordt door PBA Consultancy ook nadrukkelijk belicht.

We brengen partijen bijeen vanuit een onafhankelijke rol als intermediair. Met als doel barrières te voorkomen of op te heffen. Zodat het onderwijs kan profiteren van de ervaringen in het bedrijfsleven en andersom.

Ook voor beleid op het gebied van sociale communicatie, met uw personeel bijvoorbeeld, kunt u terecht bij PBA-Consultancy. Daarnaast kunt u ook denken aan projecten in samenwerking met een scholingsinstituut, waarbij uw medewerkers zowel sociaal-communicatief als vakinhoudelijk geschoold worden.

Projecten

PBA Consultancy geeft inhoud aan projecten op diverse vlakken. Bindend element daarbij is dat de projecten zich bewegen op het raakvlak Beroepsonderwijs en Arbeidsmarkt. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een stuk netwerkontwikkeling voor uw organisatie. Maar PBA Consultancy neemt ook projecten voor haar rekening, die specifiek van toepassing zijn op het bedrijfsleven.

Vorm. PBA Consultancy denkt vanuit projectvorm, hetgeen de transparantie voor de opdrachtgever bevorderd. Duidelijkheid over de periode (een afgebakend begin en einde) en ook in een nadrukkelijk benoemd resultaat. PBA Consultancy geeft dan vorm aan een stuk projectmanagement en kan waar gewenst ook voor de uitvoering (laten) zorgen.

Opdrachten

Ontwikkelen van de opleidingen ICT & Handel en ICT & Techniek

Opdrachtgever: OTIB

In samenwerking met een groot aantal ROC’s en het bedrijfsleven beide opleidingen ontwikkelen. (Kenmerkend hierbij was, dat boven de ICT opleiding uitstroommogelijkheden zijn ontstaan voor Handel en Techniek niveau 2 en 3.)

Rolverdeling:
Fondsen en de branche: OTIB, OFE-D en UNETO-VNI als ondersteunende partners.
ROC’s: geven samen met bedrijven invulling aan regionale werkgroepen.
PBA Consultancy: projectleider voor de landelijke werkgroepen (die ontwikkeling van de opleidingen en bijbehorende producten verzorgen)

Toolbox

Opdrachtgever: OTIB

Begeleiden van een werkgroep die een beoordelingsinstrument voor registratie van verworven vaardigheden (competenties) en bijbehorende content ontwikkelt.
Zorg dragen voor de verspreiding van het instrument en de beschikbaarheid van de content.

Rolverdeling:
Werkgroep: ontwikkelt producten: in dit geval een matrixstructuur in Acces waarin de competenties voor medewerkers uit de installatietechniek zijn opgenomen. Daarnaast worden er praktijkopdrachten ontwikkelt op basis van werkzaamheden die door medewerkers uitgevoerd worden.
PBA Consultancy: projectleiderschap voor wat betreft ontwikkeling en verspreiding.

 

Opdrachtgevers: Onderwijs, fondsen en branches

Rol: Projectleider

Ontwikkelen van nieuwe opleidingen voor het MBO.

 

Opdrachtgever: Kenniscentra

Rol: projectleider

Ontwikkelen van onderdelen van kwalificatieprofielen

 

Opdrachtgever: Fondsen

Rol: projectleider

Ontwikkelen van instrumenten voor de registratie van competenties en vaardigheden en matching van vraag en aanbod van bpv-plaatsen

 

Opdrachtgever: Diversen

Rol: procesmanager

Relatieontwikkeling en intermediairschap.
Ontwikkelen van relaties tussen en met partijen als regionale overheden, fondsen, branches en lokale en regionale platforms, prominenten, bedrijven.

Relaties

Als intermediair en netwerkorganisatie hebben we veel contacten met (freelance) professionals.

Binnen OREILLON BV bieden we vanuit het totaalconcept onder andere ondernemerstrajecten op het gebied van coaching en intervisie aan.
Daarnaast is OREILLON een kennisplatform voor overheden en bedrijfsleven.

EBC*L certificeert de bedrijfseconomische kennis en vaardigheden, de duurzaamheidskennis en vaardigheden en de bedrijfskundige kennis en vaardigheden van de (toekomstige) ondernemer.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?
Dan nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen.

Eigenaar en directeur Bert Wissink heeft een uitgebreide achtergrond op arbeidsmarkt- en onderwijsgebied. Dat geldt ook voor de freelancers waarmee hij samenwerkt.

PBA Consultancy
Harderwijkerweg 96
6652 AL Dieren

Mobiel:
E-mail: